We beginnen met een intakegesprek dat plaats zal vinden tijdens onze spreekuren. Daarin nemen wij uw zaak samen met u door. U vertelt ons daarbij alles wat van belang is om te weten en wij zullen tussendoor u een aantal vragen daarover stellen.

De tweede stap is dat wij uw zaak helemaal gaan onderzoeken en toetsen aan de wet. Aan de hand van het geldend recht bepalen wij wat uw rechten en plichten zijn. Dit schrijven wij vervolgens in het advies aan u. Hiervoor nemen wij 2 weken in beschouwing.

In die 2 weken tijd zal het juridisch advies intern nagekeken worden door een kwaliteitscommissaris van ons. Als er aanleiding bestaat tot verlenging van deze termijn, dan zal het adviestermijn verlengd worden met 1 week. U wordt hier van op de hoogte gesteld. Dat betekent dus dat u na het moment van het intakegesprek een termijn 2 รก 3 weken in rekening moet nemen.

De derde stap is de verzending. Nadat het advies gecontroleerd is wordt het stuk per e-mail opgestuurd naar u. Uw e-mailadres zullen wij bij het eerste gesprek van u vragen. Als u niet overweg kunt met de elektronische post (e-mail), dan kunt u het juridisch advies 3 weken later komen afhalen op onze locatie. Dit kan dus alleen op de spreekuur-momenten; zaterdag 10:00 tot 13:00.

Als wij merken dat uw zaak aandacht verdient van een professionele advocaat, dan vermelden wij dit onverwijld aan u en begeleiden wij u bij de doorverwijzing naar de advocaat. Wij hebben gecontracteerde advocatenkantoren aan ons verbonden.