U dient uw juridische vraag per e-mail in bij ons. Dit kan via: info@hetjuridischehuis.nl. U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van ons.

De volgende gegevens moeten vermeld zijn in uw e-mail:
– naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer;
– feiten en bewijs: wat is er gebeurd? Vermeld hier informatie die te bewijzen zijn;
– rechtsvraag: wat wilt u weten of waar wilt u mee geholpen worden?;
– documenten: verstuur de documenten mee die van belang zijn voor uw rechtsvraag.

De tweede stap is dat wij uw zaak helemaal gaan onderzoeken en toetsen aan de wet. Aan de hand van het geldend recht bepalen wij wat uw rechten en plichten zijn. Dit schrijven wij vervolgens in het advies aan u. Hiervoor nemen wij 2 weken in beschouwing na de ontvangstbevestiging. Dat betekent dat u antwoord op uw rechtsvraag krijgt in gemiddeld 2 รก 4 weken.

De derde stap is de verzending. Nadat het advies gecontroleerd is wordt het stuk per e-mail opgestuurd naar u. Vermeld daarom uw e-mailadres waarop het advies ontvangen moet zijn. Als u niet overweg kunt met de elektronische post (e-mail), dan kunt u het juridisch advies in overleg komen afhalen op onze locatie. Dit duurt langer.

Als wij merken dat uw zaak aandacht verdient van een professionele advocaat, dan vermelden wij dit onverwijld aan u en begeleiden wij u bij de doorverwijzing naar de advocaat. Wij hebben hiervoor advocatenkantoren (en mediators) in ons netwerk.

Privacyverklaring
De stichting Het Juridische Huis verwerkt alleen gegevens van u die noodzakelijk voor het verlenen van juridische advies. U kunt op elk moment uw gegevens opvragen en inzien bij ons. Wij bewaren de juridische documenten 1 tot 2 jaar waarna het vernietigd wordt.