De Stichting Het Juridische Huis wordt gevormd door drie ingeschreven bestuursleden, welke hieronder zijn weergegeven.

  • Bestuursvoorzitter en oprichter: Musa Elarslan.
  • Bestuurslid en commissaris: Ugur Hosgoren.
  • Penningmeester: Max Lamberts.

Daarnaast bestaat de Stichting uit vrijwillige medewerkers die juridische adviezen schrijven, deze kunnen periodiek verschillen.

Het beleid van de Stichting ziet toe op de continuïteit van Het Juridische Huis. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestaande middelen bij de Stichting worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij is opgericht en ter verbetering van onze diensten. Daar is inbegrepen het verbeteren van de deskundigheid van onze medewerkers.

De functies van de bestuursleden kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, waarbij de oprichter en de eerste bestuursvoorzitter te allen tijde bevoegd blijft de Stichting te besturen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.